Trường THCS Ninh Phúc

THCSNP: Home

THỜI GIAN LÀ VÀNG

TÌM KIẾM

Thăm dò ý kiến

Để nâng cao chất lượng dạy và học của trường thì cần sự cố gắng của:
 

Tra cứu từ điển

TIN NỔI BẬT
 • Pause
 • Previous
 • Next
1/3


Chất lượng thi giữa ki II

Chất lượng thi giữa ki II
PHÒNG GDĐT TP. NINH BÌNH BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II
TRƯỜNG THCS NINH PHÚC

Năm học 2015 - 2016

 Khối Môn Số HS
khối
Số HS
dự thi
Kết quả điểm thi
Điểm 0 0 < Điểm ≤ 2 2 Điểm < 5 Điểm ≥ 5 Điểm ≥ 8 Điểm 10
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
6 Ngữ văn 102 102   0,00 1 0,98 6 5,88 15 14,71 87 85,29 6 5,88   0,00
Toán 102 102   0,00 2 1,96 11 10,78 24 23,53 78 76,47 13 12,75   0,00
Tiếng Anh 102 102   0,00 0 0,00 3 2,94 19 18,63 83 81,37 14 13,73   0,00
Địa lí 102 102   0,00 0 0,00   0,00 6 5,88 96 94,12 42 41,18   0,00
7 Ngữ văn 110 110   0,00 2 1,82   0,00 24 21,82 86 78,18 9 8,18   0,00
Toán 111 110   0,00 1 0,91   0,00 21 19,09 89 80,91 19 17,27   0,00
Tiếng Anh 111 110   0,00 1 0,91 3 2,73 16 14,55 94 85,45 6 5,45   0,00
Sinh học 111 110   0,00 0 0,00 2 1,82 14 12,73 96 87,27 37 33,64   0,00
8 Ngữ văn 80 81   0,00   0,00 3 3,70 12 14,81 68 83,95 8 9,88   0,00
Toán 80 81   0,00   0,00 7 8,64 21 25,93 59 72,84 7 8,64   0,00
Tiếng Anh 80 81   0,00   0,00 2 2,47 9 11,11 71 87,65 3 3,70   0,00
80 81   0,00   0,00 3 3,70 6 7,41 74 91,36 30 37,04   0,00
9 Ngữ văn 83 83   0,00 0 0,00 1 1,20 4 4,82 79 95,18 7 8,43   0,00
Toán 83 83   0,00 1 1,20 8 9,64 23 27,71 60 72,29 25 30,12   0,00
Tiếng Anh 83 83   0,00 0 0,00   0,00 6 7,23 77 92,77 2 2,41   0,00
Lịch Sử 83 83   0,00 0 0,00   0,00 3 3,61 80 96,39 0 0,00   0,00
Tổng   1504 0 0,00 8 0,53 49 3,26 223 14,83 1277 84,91 228 15,16 0 0,00
                                   
                    TP.Ninh Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2016
THƯ KÍ         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Đọc thêm...
Bài viết khác
 

ĐĂNG NHẬP

           

THÔNG BÁO MỚI

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên

   năm học 2011 - 2012

      6 7 8 9
   
  I
   
   
  Điều kiện tuyển sinh

  STT
  Nội dung Chia theo khối lớp
  Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH Tốt nghiệp TH
   
  II
   
  Chương trình giáo dục mà trung tâm tuân thủ Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT
   
  III
  Yêu cầu phối hợp giữa trung tâm và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên Thường xuyên Thường xuyên Thường xuyên Thường xuyên
   
   
  IV
   
  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học viên (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
  Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ Đầy đủ
   
  V
  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở trung tâm Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo
   
  VI
  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của trung tâm Tốt Tốt Tốt Tốt
   
  VII
  Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được Khá Khá Khá Khá
  VIII Khả năng học tập tiếp tục của học viên Tốt Tốt Tốt Tốt


 2.    Phòng giáo dục và đào tạo TP Ninh Bình
     Trường THCS Ninh Phúc                             
   
  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
  của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2011 -2012

  STT
  Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
   
   
   
   
   
  Ghi chú
  Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)  
  TS
   
  ThS ĐH TCCN  
  Dưới TCCN
    Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 31 30 1     17 10 5    
  I Giáo viên 24 24       15 8 1    
    Trong đó số giáo viên dạy môn:                    
  1 Toán 5 5                
  2 3 3                
  3 Hóa 0 0                
  4 Sinh 2 2                
    Công nghệ 0 0                
    Văn 6 6                
  5 Sử 1 1                
    Điạn 1 1                
    GDCD 0 0                
    Tin 1 1                
    Anh 2 2                
    Hoạ 1 1                
    Nhạc 1 1                
    Thể dục 1 1                
  II Cán bộ quản lý 3 3       2 1      
  1 Hiệu trưởng 1 1         1      
  2 Phó hiệu trưởng 2 2       2        
  III Nhân viên 4 2 2         4    
  1 Nhân viên văn thư                    
  2 Nhân viên kế toán 1 1           1    
  3 Thủ quĩ 1   1         1    
  4 Nhân viên y tế 1   1              
  5 Nhân viên thư viện 0                  
  6 Nhân viên khác 1 1           1    
    ...                    
                                     
                                                     Ninh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2012
                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                  (Ký tên và đóng dấu)

BÀI VIẾT MỚI

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

QUẢNG CÁO

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo